Reconstructie mijner gedachten

In 1994 kreeg ik een werkverblijf van een paar weken in Lokaal 01 te Breda. Ik liet 1001 stenen komen, een stuk van de hoeve waar ik woonde, een afgebroken deel ... De stapeling van stenen van mijn huis in Vlaanderen kroop in Nederland over de vloer van lokaal 01 en tegen een muur aan. Van de verschillende etappes maakte ik een boek met tekeningen en indrukken. De laatste dagen veegde ik het stof in de ruimte samen en maakte ik op canvas met konijnenlijm een état de lieux. Het Vlaamse vlasdoek werd drager en het samengeveegde stof gebruikte ik als medium en tergelijkertijd als fysieke plaatsbeschrijving van mijn opdracht. Ik noteerde in mijn tekenschrift : "In een wereld waar "politiek" wordt vervangen door "pronostiek" , "erotiek" wordt verward met "gymnastiek", "fysiek" wordt verwisseld met "plastiek" en een actualiteit waar "kunst" al te dikwijls met entertainment wordt verward, daar teken ik lijnen in de ruimte met bakstenen en krijt ik ruimte met stof. "

Slides